Inhalt

Organizacja polityczna

Poza ustanawianiem praw, Landtag postrzega siebie coraz bardziej jako miejsce do dyskusji nad każdą sprawą, która pojawia się wraz ze zmianami i rozwojem warunków życiowych swoich obywateli, które mogą być zauważalne również w działalności parlamentarnej w innych parlamentach krajów związkowych w Niemczech. Jest to zgodne z rolą Landtagu jako forum do tworzenia politycznych decyzji. 

W wielu przypadkach to podejmowanie decyzji przejawia się w petycjach do uchwał oraz innych wniosków kierowanych do rządu kraju związkowego, w szczególności ustaw. Takimi petycjami Landtag wypełnia swoje demokratyczne i konstytucyjne obowiązki w celu rozwiązania istotnych kwestii na własną rękę, a w szczególności by regulowć te okoliczności, które są istotne dla zagwarantowania podstawowych praw ludzkich. 

Będzie to dawało więcej zastosowania w przyszłości w tych sferach życia, w których nowe zagadnienia muszą przekładać się na ochronę środowiska ze względu na techniczny postęp. Jednocześnie Landtag usiłuje stawić czoła ryzyku przesadnej sądowniczości prawa. Odzwierciedla się to tym, w jaki sposób Landtag postrzega swoją rolę w koncentrowaniu się na istotnych zagadnieniach, ograniczając się do podstawowych uchwał i powstrzymując się od zbyt szczegółowych regulacji.